Lot Na Plus
Odzyskaj kasę, która odleciała... Profesjonalna i skuteczna pomoc prawna w odzyskiwaniu należnych roszczeń od linii lotniczych
Profesjonalna i skuteczna pomoc prawna w odzyskiwaniu należnych roszczeń od linii lotniczych.

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ UZYSKAĆ

Odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

Spieszysz się na ważne spotkanie biznesowe, rezerwujesz lot z przesiadką lub masz zarezerwowany pobyt na wakacjach? Czasem znajdujemy się w sytuacjach, w których bardzo zależy nam na czasie, ale nie wszystko zależy od nas – start samolotu zostaje opóźniony lub odwołany. Nie wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że każdy z nas – niezależnie od tego, czy podróżuje w celach prywatnych czy zawodowych – w pewnych sytuacjach może ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot lub opóźniony. My jesteśmy po to, by w pomagać podróżnym w takich sytuacjach przy składaniu reklamacji.

LOT NA PLUS to lokalna inicjatywa grupy znajomych, którzy wykształcenie prawnicze postanowili połączyć z pasjami turystycznymi. Zarówno zawodowo, jak i prywatnie odczuliśmy na własnej skórze skutki nieprzewidzianych okoliczności, na które nie mamy wpływu, dlatego postanowiliśmy dzielić się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem.

Odszkodowania przysługują częściej niż można się spodziewać – w określonych przypadkach można dostać odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany, reklamacje mogą także przysługiwać przy odmowie wpuszczenia pasażera na pokład. Jakich kwot sięgają odszkodowania lotnicze i kiedy można się o nie ubiegać? Po jakim czasie sytuacja ulega przedawnieniu? Jakie formalności trzeba wypełnić domagając się reklamacji? Jesteśmy po to, by Wam pomóc.

Jak to działa?

1. Określamy Twój typ odszkodowania


Lot opóźniony


Lot odwołany


Odmowa wejścia na pokład

2. Wysłanie zgłoszenia

Wypełnij nasz formularz - zajmie Ci to tylko kilka minut. Do zgłoszenia możesz załączyć pliki z dowodami oraz opisać Swoją sytuację. Tak zaczyna się procedura dochodzenia rekompensaty za lot odwołany, opóźniony lub za odmowę wstępu na pokład. Następnie analizujemy przedłożone przez Ciebie informacje i dokumenty przy pomocy systemów rejestracji lotów oraz dzięki współpracy z innymi pasażerami i naszymi agentami.

3. My kontaktujemy się z przewoźnikiem

Niezwłocznie kierujemy sporządzoną przez naszych prawników reklamację do przewoźnika. Niezależnie próbujemy potwierdzić przyczyny opóźnienia lotu bądź odwołania rejsu samolotem i skonfrontować je ze stanowiskiem przewoźnika. W razie takiej potrzeby kontaktujemy się z właściwym dla przewoźnika urzędem ds. lotnictwa cywilnego.

4. Otrzymujesz odszkodowanie

My dla Ciebie pracujemy, a rekompensata trafia na Twoje konto. Wynagrodzenie poobieramy tylko w przypadku sukcesu.

Twoje odszkodowanie

Na podstawie rozporządzenia EC 261/2004 w wypadku opóźnienia o więcej niż 3 godziny bądź odwołania lotu mniej niż 7 dni
przysługuje Ci odszkodowanie w zryczałtowanej wysokości uzależnianej od odległości między lotniskami.
Wybierz długość swojego lotu i dowiedz się jakie odszkodowanie możesz uzyskać.

Przekonaliśmy Cię?

Dlaczego my?

Przyczyny dla których warto z nami współpracować

FAQ - pytania i odpowiedzi

Odpowiednie wcześniejsze odwołanie lotu przez przewoźnika sprawia, może sprawić, że pasażerom nie będzie przysługiwać odszkodowania. Prosimy o wypełnienie formularze celem uzyskania opinii w Państwa przypadku.

Odszkodowanie za opóźniony o co najmniej 3 godziny lot nie wynika wprost z przepisów. Jego podstawą jest orzecznictwo TSUE, gdzie wskazuje się na konieczność zrównania uprawnień pasażerów lotów opóźnionych jak i odwołanych.

Odpowiedź na to pytanie jest banalna, wystarczy wypełnić formularz dostępny na naszej stronie (link). Trwa to nie więcej niż 5 minut, jest bezpłatne, a wynik otrzymują Państwo w ciągu 48 godzin.

Odszkodowanie można otrzymać w wysokości od 200 do 600 euro. Kwota odszkodowania jest uzależniona od dystansu jaki przeleci Twój samolot (długości trasy). By poznać przysługującą kwotę w konkretnym przypadku, wystarczy wypełnić nasz formularz.

Podstawowym dokumentem jest karta pokładowa. Nadto warto przekazać nam potwierdzenie rezerwacji oraz potwierdzenie zapłaty za dany bilet. W razie sporu z przewoźnikiem przydatne będą też wszelkie informacje o locie przekazane przez przewoźnika Np mali z informacja o odwołaniu lotu.

Odszkodowanie przysługuje w przypadku odwołania, opóźnienia lotu bądź odmowy wpuszczenia na pokład na lot wewnątrz wspólnotowy, a także lot którego co najmniej miejsce wylotu, bądź przylotu znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mogą Państwo samodzielnie zwrócić się do przewoźnika z wnioskiem o odszkodowanie jednakże wymaga to pewnego doświadczenia o wiedzy, z zakresu prawa cywilnego, prawa Unii Europejskiej i Prawa Administracyjnego. Nasza firma uzyskała świadczenia dla wielu osób, ponadto posiada zespół prawników operujący większością najpopularniejszych języków w Unii Europejskiej dzięki czemu spory z zagranicznym przewoźnikiem nie stanowią problemu.

Zgodnie z rozporządzeniem EC261 odszkodowanie przysługuje również w przypadku lotów czarterowych. Prosimy o wypełnienie formularze cele przeprowadzenia oceny Państwa przypadku.

Nasza analiza jest błyskawiczna, najczęściej otrzymują ją Państwo tego samego dnia co wypełnienie formularza. Ponadto posiadamy jedna z najniższych prowizji na rynku, co sprawia, że lwia część odszkodowania zostaje w Państwa kieszeni. Oferujemy Państwu proste zasady: reprezentujemy twój interes przed przewoźnikiem i nie wymagamy cesji wierzytelności.

Za dotarcie do miejsca docelowego, zgodnie z orzecznictwem sądów europejskich, należy rozumieć umożliwienie pasażerom opuszczenia samolotu. Opisana sytuacja skutkuje więc opóźnieniem, a w konsekwencji aktualizacją prawa do odszkodowania.

Jedynym kosztem związanym z naszą pomocą jest prowizja, należna jedynie w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy. Wynosi ona 18% wyegzekwowanej kwoty netto, co czyni ją jedną z najniższych na rynku.

W przypadku każdej linii lotniczej wygląda to inaczej. W przypadkach oczywistych błędów i naruszeń ze strony przewoźnika, trwa to średnio od 30 do 60 dni. Sporne sytuacje potrafią trwać co średnio około pół roku, zaś w przypadku samodzielnych prób uzyskania odszkodowania, nawet kilka lat.

By uzyskać prawo do ubiegania się o odszkodowanie należy stawić się na lotnisku o określonej porze i przejść odprawę. Niestawiennictwo na lotnisku w dniu odlotu sprawie, że nie przysługuje Państwu odszkodowanie. Wyjątkiem jest odwołanie lotu na kilka dni przed terminem. Prosimy o wypełnienie formularze celem oceny konkretnego przypadku przez naszych specjalistów.

Złe warunki atmosferyczne, bądź inne przejawy „siły wyższej” są tak zwaną okolicznością egzoneracyjną, a więc wyłączającą odpowiedzialność przewoźnika za zakłócenie terminowości lotu. W takim przypadku nie przysługuje pasażerom odszkodowanie.

Wówczas mamy do czynienia ze sprawą sporną. Nasi specjaliści Państwu najszybsze metody uzyskanie należnego Państwu odszkodowania.

Oprócz prawa do odszkodowania, przysługuje Państwu tak zwane prawo do opieki, na które składają się posiłki i prawo do noclegu. W przypadku gdyby przewoźnik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków, wskazanym jest by zachować wszelkie rachunki za jedzenie oraz hotele w okresie oczekiwania na lot i skontaktować się z nami celem uzyskania rekompensaty.

Niestety, długość lotu oraz jego stosunek do opóźnienia nie maj wpływu na prawo do odszkodowania. W opisanym przypadku rekompensata nie będzie więc przysługiwać,

Oceniając opóźnienia bierze się pod uwagę czas przylotu do miejsca docelowego. W opisanym przypadku odszkodowanie nie będzie przysługiwać.

Niestety, prawo do odszkodowania za niewpuszczenia na pokład nie przysługuje pasażerom, którzy dobrowolnie zrezygnowali z lotu w zamian za korzyści zaoferowane przez przewoźnika lotniczego.

Nie, prawo do odszkodowania na podstawie EC261 nie wyczerpuje w żaden sposób roszczeń wynikających z prawa cywilnego, w szczególności o utracone korzyści bądź z tytułu nienależytego wykonania umowy. Jeżeli są państwo zainteresowani tego typu usługą, prosimy o wiadomość mailową bądź kontakt telefoniczny.

Terminy przedawnień roszczeń wynikających z EC261 nie są uregulowane jednolicie w państwach Unii Europejskiej. Do terminów przedawnień stosujemy bezpośrednio przepisy Państwa siedziby przewoźnika. Skutkuje to sytuacją w której terminy przedawnień, w zależności od państwa, wahają się pomiędzy jednym rokiem a ośmioma latami. Przedawnienie roszczenia jest każdorazowo badane podczas oceny Państwa zgłoszenia.

Czytaj więcej

  • Odszkodowanie za opóźniony lot
  • Czy wiesz, że prawo do odszkodowania za opóźniony lot nie wynika wprost z Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91? Zgodnie z omawianym Rozporządzeniem, prawo do odszkodowania przysługuje w przypadku odwołania lotu bądź odmowy wpuszczenia na pokład z powodu tzw. overbookingu, zaś w przypadku opóźnienia lotu, przewoźnik lotniczy zobligowany jest wyłącznie do zapewnienia pasażerowi opieki.
  • więcej
  • Ustalanie długości lotu
  • Niniejsza notatka to ciekawostka z pogranicza geografii, kartografii i nawigacji lotniczej. Oczywiście można w internecie znaleźć serwisy lotnicze podające nam wprost odległość i trasę lotu, ale skąd ona wynika i dlaczego czasami samoloty leci po łuku ? Wynika to z kulistość ziemi i trudności zobrazowania powierzchni kuli na płaszczyźnie mapy. Każda linia, po której się poruszamy to w istocie krzywa, wygięta ze względu na kulisty kształt planety-to oczywiste. Na mapach płaskich, czasem tor lotu obrazuje się łukiem. Z czego to wynika? Zasadnicze znaczenie mają dwie linie: loksodroma i ortodroma.
  • więcej
  • Prawa pasażera
  • Postępowanie przed Prezesem ULC. Większość z was zna już pewnie treść rozporządzenia nr 261/2004/WE. Zgodnie z art 16 tego aktu każde państwo członkowskie wyznacza organ odpowiedzialny za wykonywanie postanowień niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na jego terytorium oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska. W Polsce jest to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zatem w przypadku opóźnienia samolotu albo odwołania lotu mamy dwie alternatywne drogi ochrony naszych praw w przypadku nieprawidłowości w wykonywaniu przewozu lotniczego.
  • więcej

Kontakt

Masz pytanie? Wyślij wiadomość

Grupa Avem sp. z o. o.

Numer KRS: 0000751585

NIP: 8522650480

REGON 38148313800000

kontakt (at) lotnaplus.pl