Lot Na Plus


Ustalanie długości lotu

Loksodroma to linia stałego kursu względem północy i południa, przecina wszystkie południki pod tym samym kątem i upraszcza znacznie nawigację. Gdyby samolot utrzymywał stały kursu przez cały czas lotu, to poruszałyby się on po linii przypominającej spiralę opasającą Ziemię od północy po samo południe. Z tego powodu samoloty poruszają się loksodromą tylko na krótkich dystansach, aby nie poruszać się spiralą okresowo korygują kurs, ustawiając się na cel.

Ortodroma to natomiast najkrótsza droga między dwoma punktami na powierzchni kuli i jest najrozsądniejszą trasą w długich podróżach. Pokrywa się ona zawsze z równikiem i południkami ale rzadko kiedy lotnisko startu i lądowania znajdują się w takim położeniu. Dlatego aby obliczyć długość lotu konieczne jest dokonanie skomplikowanych obliczeń i okresowe wyznaczanie nowego kursu względem północy i południa (loksodromy).

W rzeczywistości samoloty poruszają się loksodromą ale w dłuższych dystansach jest to ortodroma (składająca się z prostych odcinków). Z tych powodów określenie dokładnej odległości jaką pokonał samolot jest dość trudne. To powyższego dochodzą jeszcze odległości wynikające z kąta wznoszenia i lądowania, a dystans przebyty przez samolot różni się w zależności od wysokości. Dla ujednolicenia zasad określania dystansu lotu na potrzeby ustalenia wysokości rekompensaty jaka przysługuje w razie odwołania albo późnienia lotu na podstawie rozporządzenia EC 261/2004 bierze się pod uwagę, obiektywną i stałą wartość ortodromy, to jest najkrótszej możliwej trasy po powierzchni ziemi. Dla lotów o dystansie do 1500 km, stosuje się stawkę rekompensaty 250 Euro, powyżej 1500 km ale mniej niż 3500 km 400 euro, natomiast powyżej 3500 km 600 euro. W pewnych okolicznościach rekompensata wynosi 50% ww. stawek. O tym jednak innym razem.